Ronibats.PH

Stories of a Filipino neurosurgeon, teacher, and writer

Latest stories

How I Got into INTARMED

Using her then box-type cellular phone with a 15-minute battery life, my unassuming mother delivered the good news that would ultimately lay down my career path.
“Anak, congratulations! Nakapaskil dito sa blackboard. Nakapasa ka!”

Some Days Feel Like an Indie Movie Playing in Real Time

She could not stop thanking me profusely.
“Dok, maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa anak ko,” she said, one hand clutching both handkerchief and rosary, the other stroking her son’s forehead. I had just signed the necessary discharge orders and I approached my patient to remove the thin tube sticking out of the back of his head. The tube was inserted in the operating room to drain excessive cerebrospinal fluid. It would serve no purpose now.

You Work Hard for Moments Like This

I never liked going on duty on Sundays. Sundays are never quiet in the hospital. Somehow, people get into all sorts of trouble and find a convenient excuse to drag themselves to the hospital on a day that used to be dedicated to attending mass, rest, and mellow music on the radio.

Good Morning, Dok!

“Good morning, Dok!” he would always say in the morning when we did our rounds. Despite being 18 years old, his voice was a high-pitched squeak of a boy reaching puberty — awkward, but always happy and thankful nevertheless. It was one of the effects of his brain tumor, in addition to his short stature and delayed maturation of physical appearance. Any stranger would incorrectly guess his age to be no more than 12 or 13.

Medical Officer III

Every day begins at 5:30 am. As I walk past the charity wards on the way to the Neurosurgical Special Care Unit, I mumble a short prayer asking for a little more kindness and a little less impatience. That has become my morning habit. I used to wish for fewer patients, until I realized that I didn’t need the daily disappointment, and thus directed my morning offering to self-improvement instead.

Kung Bakit Mabigat sa Loob Umupo sa Triage

Tuwing magdu-duty ako sa ER, kasama sa mga trabaho ko bilang intern ang pag-upo sa triage. Ito ang pambungad na mesa kung saan kailangan kong tulungan ang triage officer, karaniwang ER resident o kaya ay rotator mula sa ibang department, na harapin ang mga pasyenteng kumukonsulta sa ER ng PGH. Sa loob ng itinakdang oras, kami ang magpapasya kung ang pasyente ay kailangang i-admit, papuntahin sa outpatient department, o palipatin sa ibang ospital. Ito ang trabahong hindi ko kailanman nagustuhan.

Palimos ng Kulangot

“Kuya, penge ng kulangot,” sabi niya.

Ang unang pumasok sa isip ko, hindi ko siya kapatid. Noon lang kami nagkita; nagkataong siya ang nakatabi ko sa bus pauwi. Kung akala niya, nadadala ako sa pa-“Kuya, kuya” ng mga taong hindi ko kilala, nagkakamali siya. Pangalawa, sa pagkakaalam ko, ang kulangot ay sinusungkit mula sa ilong upang ipahid sa ilalim ng mesa, idikit sa pader, iipit sa panyo, lunurin sa lababo o itapon sa basurahan. Hindi ipinapamigay ang kulangot. At pangatlo, sakaling nahihingi man ang kulangot, bakit ko naman ibibigay ang kulangot ko sa kanya? Habang nakasakay sa bus kasama ang humigit-kumulang animnapung pasahero?

Ronibats.PH Stories of a Filipino neurosurgeon, teacher, and writer

Facebook

Twitter