Ronibats.PH

Stories of a Filipino neurosurgeon, teacher, and writer

Latest stories

Be Like That

We all have this "thing" in our lives. One "thing." That's how I'd like to call it. It's the "thing" we particularly work hard for. The "thing" that makes us do other things we did not think we would ever do. A "thing" we enjoy, despise, laugh at, cry for, and worry over in our lives.

Writer (Daw) Ako

Writer ako. Obvious ba? Kaya nga pangalan ko ang nasa by-line ng artikulong ito. Kaya nga hindi ako mapakali kapag may salitang nasa dulo ng dila ko. Kaya nga maghapon na akong nagta-type sa PC ko. Kaya nga may binabasa ka ngayon sa harap mo.

Ronibats.PH Stories of a Filipino neurosurgeon, teacher, and writer

Facebook

Twitter