26
Aug 16

Sa May-ari ng Bawat Lapis na Tinasahan Ko Ngayong Araw na Ito

Sa taun-taong pagtuturo ko ng biochemistry sa mga medical student na nagre-review para sa Physician Licensure Exam, nakagawian na ng mga estudyante kong magpatasa ng lapis sa huling araw ng klase.┬áDiumano, upang makapasa, kailangan mong magpatasa ng lapis sa isang lisensyadong doktor na nakalampas na sa board exam. Continue reading →