12
Nov 11

Kung Paano Ako Mag-aral Noong Ako ay Nasa Med School

  1. Hindi ako nagha-highlight ng libro at transcription. Nadudumihan ako sa mga pahinang ginagawang coloring book ng mga kaklase ko. Sinubukan kong mag-highlight noong first semester ng first year med proper; hindi epektib kasi kailangan ko pang isipin kung kailangan ba talagang i-highlight ang gusto kong i-highlight, at hindi ako makapili kung anong kulay ang gagamitin. Continue reading →