Ronibats.PH Stories of a Filipino neurosurgeon, teacher, and writer

CategoryMed School Advice

The Disillusioned Medical Student

I struggled during my first two years of medical school in the University of the Philippines (UP). This I can say only in retrospect, not because of a lack of awareness at that time, but more so because I refused to acknowledge how I felt. I thought I was OK. I wanted to believe I was OK. Many years later, as a doctor and teacher at the same medical school, I can say I wasn’t.

Why Good Enough Is Never Good Enough

“Nakaka-disappoint nga Sir, eh. Kaka-declare pa lang na suspended ang klase bukas dahil sa ulan, tinatanong na agad ako kung puwede bang half day sila. Nung (medical) clerk ako, kahit gaano pa kataas ‘yung baha at kahit gaano kalakas ‘yung ulan, pumapasok kami.”
“You have to realize, not everybody sees the world the same way you do.”

Sampung Payo para sa mga Bagong Medical Clerk

Magbaon ng maraming Micropore tape. Pang-wound dressing. Pang-label. Panggawa ng collar at splint. Pang-secure ng IV line, foley catheter, at NGT. Pandikit ng natanggal na suwelas at napunit na pantalon kakalakad kung saan-saan. Matutuklasan mong guguho ang ospital kapag nagsara ang pabrika ng Micropore tape.

Ronibats.PH Stories of a Filipino neurosurgeon, teacher, and writer

Facebook

Twitter